Nazwa programu i projektu: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of
concept –  BRIdge Alfa: „Bridge Alfa by YouNick Mint – AI Busters”

Nazwa beneficjenta: AI BUSTERS SP. Z O.O. 

Wartość projektu: Wartość projektu: 1 000 000 PLN; Wkład z Funduszy Europejskich: 800 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN

Okres realizacji w latach: 2020 – 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa