Polityka prywatności i cookies www.aibusters.com

 1. Niniejsza polityka prywatności i cookies serwisu internetowego www.aibusters.com (dalej odpowiednio: „Polityka” oraz „Serwis”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających Serwis.
 2. Serwis prowadzony jest przez AI BUSTERS SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa; e-mail: hello@devsagala.h2g.pl, telefon: 793 613 291) (dalej: „AI Busters”). 

Celem Polityki jest:

 1. Przedstawienie zasad przetwarzania przez AI Busters danych osobowych w ramach Serwisu, a poprzez jej udostępnienie przekazanie podmiotom danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”);
 2. Wyjaśnienie Państwa praw w odniesieniu do przetwarzanych przez AI Busters danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 3. Udzielenie Państwu informacji o stosowanych przez stronę plikach cookies oraz zasadach ich akceptacji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AI BUSTERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 85/21, adres poczty elektronicznej: hello@devsagala.h2g.pl, numer telefonu: 793 613 291 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), dalej: „Administrator”.
 2. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
 3. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane te dotyczą;
 4. zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 5. dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 6. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 7. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 8. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. W ramach Serwisu AI Busters przetwarza dane osobowe w związku z kontaktem, który użytkownik może z nami nawiązać korzystając z funkcjonalności aktualnie dostępnych w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora opisane zostały w Zasadach przetwarzania danych osobowych przez AI BUSTERS SP. Z O.O.
 1. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe 
 2. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
 3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane),
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 5. usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 6. przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. AI Busters wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w celu ułatwienia Państwu korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Państwa identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. 
 3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
 4. dostosowanie zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji – pliki cookies rozpoznają urządzenie, aby zgodnie z Państwa preferencjami wyświetlić stronę;
 5. prowadzenie statystyk pomagających w poznaniu Państwa preferencji i zachowań – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 6. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP, ID Państwa urządzenia, kraj pochodzenia, z którego łączą się Państwo z Serwisem.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, kiedy je Państwo usuną.
 8. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).
 9. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 10. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, dlatego AI Busters zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 1. AI Busters zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
 2. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki AI Busters lub użytkownika Serwisu;
 3. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki. 
 4. AI Busters każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.06.2020 r.